Irma i väntans tider...

Vi väntar valpar efter super-Irma. Sällan går väl tiden så långsamt som i väntans tider... En hanvalp är redan bokad och jag ser helst till att valparna kommer till rena tävlings- och jakthem. Jag har valt att använda Bombax Kardinal, även han väldigt meriterad, då dessa två visat sig lämna hundar med tidig och stor jaktlust.
 
Läs mer på http://www.kennelfirmanz.webs.com
 
Vid intresse av valp går det bra att ringa mig, 073-8117539 eller maila Wigren.frida@hotmail.com vid en första kontakt!
 
 

RSS 2.0